Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu

 grupa dzieci młodszych (w wieku 2,5, 3 i 4 lat)

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30–17:00

Część I – poranna

6.30–8.15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne.

8.15–8.30

Przygotowanie do śniadania – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Wpajanie zasad dobrego wychowania. Zajęcia dodatkowe.

8.30–9.00

Śniadanie

9.00–9.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie zębów ( czasowo wstrzymane), korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna

9.30–10.10

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zajęcia dodatkowe.

10.10–10.30

Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.

10.30–11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

 

 

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12.00–12.30

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia

12.30–12.40

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

12.40–13.45

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

13.50–14.10

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.10–14.30

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.30–17:00

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu

 grupa dzieci starszych (w wieku 5 i 6 lat)

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30–17:00

Część I – poranna

6.30–8.15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne.

8.15–8.30

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Realizacja złożeń programowych z zakresu   kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8.30–9.00

Śniadanie.

9.00–9.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów (czasowo zawieszone)

Część II – główna

9.15–10.15

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zajęcia dodatkowe

10.15–10.50

Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.

10.50–11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

12.00–12.30

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30–13.00

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

Część III – poobiednia

13.00–13.55

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-
-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, wyjście do ogrodu przedszkolnego , obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. . Zabawy z językiem obcym język angielski . Zajęcia z tańca, magia teatru.

13.55–14.00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.00–14.20

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.20–17:00

Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 Godziny planu mogą ulegać w ciągu dnia modyfikacji.