Zajęcia przyrodnicze

Prowadzone w przedszkolu cykliczne zajęcia przyrodnicze, mają na celu bliższe poznawanie zjawisk przyrody . Naszym zadaniem jest pobudzić dzieci do obserwacji otaczającego świata i podziwiać jego piękno. Chcemy, aby dzieci przez te zajęcia miały możliwość dostrzegania i nazywania różnic wzmieniających się porach roku. Dzieci dzięki tym zajęciom mają możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą.

Zajęcia kulinarno-kuchcikowe

Zajęcia te pozwalają poznać i zagłębić tajniki pracy kucharza. Dzieci w ramach tych zajęć tworzą proste potrawy (sałatki, szaszłyki, koktajle, ciasta, ciasteczka),które potem stanowią smaczną i zdrową przekąskę. W trakcie zajęć przedszkolaki w sposób praktyczny kształcą swoje umiejętności oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Dzieci doskonalą również umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni.

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu umożliwiają dzieciom kontakt z językiem obcym. Na tymetapie edukacji należy być nastawionym na inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę. Celemzajęć jest rozwijanie u dzieci takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie irecytowanie. Zajęcia są dostosowane do poziomu i możliwości dzieci, słownictwo wielokrotniepowtarzane w celu jego utrwalenia.

Zajęcia logorytmiczne

Polegają na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Ćwiczenia logorytmiczne, poprzez łączenie mowy, śpiewu, rytmu oraz ruchu, doskonalą motorykę dużą, co wpływa na ruchy narządów mowy oraz kształcenie poczucia rytmu umożliwiającego właściwe stosowanie prazodii mowy, tj. melodii, akcentu i rytmu. Dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej. Do tego wkomponowane są ćwiczenia muzyczno – ruchowe. Zajęcia logorytmiczne sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, stymulują myślenie i mowę, rozwijają słuch fonemowy oraz uczą umiejętności pracy w grupie.

Gimnastyka korekcyjna

Głównym celem na zajęciach gimnastyki korekcyjnej jest wytworzenie u dzieci nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała, podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej organizmu, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka oraz skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała.

Dogoterapia

Edukacja z Psem (EP) dogoterapia– zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole lub w przedszkolu. Zajęcia prowadzone są w grupach mają określony scenariusz realizujący program nauczania.. Dogoterapia wprowadzana jest w przedszkolach jako dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci, jako zróżnicowanie i podniesienie oferty edukacyjnej dla dzieci. Zajęcia z psem prowadzi Pani Justyna.

Zajęcia sportowe

W ramach tych zajęć dzieci pod okiem nauczycieli ćwiczą ogólną sprawność fizyczną oraz dbają o swój prawidłowy, harmonijny rozwój. Dzięki gimnastyce całego ciała kształtuje się sylwetka naszych przedszkolaków, ale także gibkość i skoczność. Dzieci uczą się kontrolować ruch i swoje ciało, poznają również swoje możliwości. Zajęcia te łączące zabawę, ruch i muzykę sprawiają, że dzieci, nabierają pewności siebie, poznają swoje ciało oraz łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami.

Zajęcia Naukowe

Na zajęciach naukowych w naszym przedszkolu są przeprowadzane fascynujące eksperymenty, które pozwalają dziecku zamienić się w prawdziwego naukowca i zgłębiać najciekawsze zagadnienia nauk ścisłych jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego, kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków .Inspirują również najmłodszych do zwracania uwagi na otaczający świat.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne to ulubiona forma działalności dzieci już od najmłodszych lat. Rozwijają one twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną. Lecz przede wszystkim dostarczają dziecku wiele satysfakcji i zadowolenia z własnego działania. W naszym przedszkolu dzieci również mają możliwość uczestniczenia w tego typu zajęciach, na których panuje radosna i twórcza atmosfera. Dzięki zajęciom przedszkolaki mogą rozwijać swoje ukryte talenty.

Zajęcia Taneczne

Szkoła Tańca „Elita Dance Center” prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia taneczne. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3-4 lat oraz od 5-6 lat. Prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, na podstawie autorskiego programu nauczania. Program zajęć dostosowany jest do wieku oraz predyspozycji rozwojowych dzieci. Na zajęciach dzieci uczą się podstawowych kroków tańca towarzyskiego, prawidłowej postawy, trzymania tanecznego oraz maniery obowiązującej w tańcu. Dodatkowo atrakcyjność zajęć podnoszą elementy tańca nowoczesnego (hip-hop, disco-dance, videoclip dance itp). Zajęcia taneczne są bardzo korzystne dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, gdyż doskonale rozwijają koordynację, słuch muzyczny oraz orientację we własnym ciele i przestrzeni. Są to zajęcia, które przede wszystkim pobudzają naturalną radość dziecka i doskonale pożytkują dziecięcą energię.